#
Удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн эхэллээ

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ компанийн 21 аймгийн газрын дарга нар болон Улаанбаатар хотын удирдах албан тушаалтнуудыг хамарсан “УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН” 2019 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хотод эхэллээ. 

Энэ жилийн зөвлөгөөний сургалтын хөтөлбөрийг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Авлигатай тэмцэх газар, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газруудтай хамтран зохион байгуулж байгаа билээ. 

Сургалтаар удирдах ажилтнуудад: 

- Цахим шилжилт

- МУ-ын мэдээлэл холбооны салбарын хөгжлийн чиг хандлага, сүлжээний зохицуулалт, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

- Нийтийн албанд нийтийн болон хувийг ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

- Худалдан авах ажиллагаа ба цахим систем

- Байгууллагын соёл, удирдлагын ёс зүй, харилцаа, хандлага

- Хөдөлмөрийн бүтээмж, хариуцлага сахилга батыг сайжруулах арга зүйн мэдлэг, мэдээлэл олгож байна.