Авлигатай тэмцэх газраас сургалт явууллаа

Удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний хөтөлбөрийн дагуу Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү хүрэлцэн ирж, зөвлөгөөнд оролцогчдод "Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" талаар илтгэл тавьлаа.