Кабельчдын мэргэшүүлэх сургалт явагдлаа

Кабельчдын мэргэшүүлэх онол, практик хосолсон захиалгат сургалтанд компанийн аймаг дүүргийн газар болон Скайнэтворкс ХХК-ийн жолооч, техникийн нийт 23 ажилтан 14 хоногийн хугацаатай суралцаж, амжилттай дүнтэй сертификатаа гардан авлаа.