БАРИЛГА ХОЛБООЖУУЛАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛИЙН ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВАХ
2019-11-15 07:13:09

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК нь шинээр баригдах болон хуучин барилгыг холбооны нэгдсэн сүлжээнд хамруулах, айл өрх, албан байгууллагыг суурин утас, интернэтээр хангах нөхцлийг бүрдүүлэх шаардлагаар “Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүрэм”, “Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журам”-ын дагуу барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгоход зориулж Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн хэмжээнд барилгыг холбоожуулах техникийн нөхцөлийг дараах төрлөөр олгож байна.

Төрөл

Техникийн нөхцлийн нэр

Тодорхойлолт

 1 

A

Шилэн кабель

5 чиглэл тутамд нэг техникийн нөхцөл олгодог.

 2 

B

Физик кабель

100 хосоос доош

 3

C

Шилжүүлэг

 4

D

Физик болон оптик кабель

MSAN суурилуулах буюу 200 хосоос дээш

Техникийн нөхцөл авахыг хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК-ийн Улаанбаатар Хотын Сүлжээний Газрын Техникийн Нөхцөл Гаргаж, Олгох Журам”-тай ЭНД дарж урьдчилан танилцана уу.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг цахимаар илгээх бол  ЭНД дарж бөглөнө үү.

Цахимаар илгээсэн албан бичгийн эх хувийг ажлын 5-10 хоногт Нэг цэгүүд болон Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн 2-р байранд хүлээлгэн өгч хүчинтэй болно. (Утас: 70002051, 70112300)

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОТЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗАР Баянгол дүүрэг Хасбаатарын гудамж МХС компанийн 2-р байр Улаанбаатар хот-16066
утас: (976)-70002051, 70112300
факс: (976)-70002051

МХС КОМПАНИ ТӨВ БАЙР Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж-1 Төв шуудан, Улаанбаатар хот-15160, Монгол улс
утас: (976)-70112519
факс: (976)11-325445
email: info@icn.mn