БАРИЛГА ХОЛБООЖУУЛАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛИЙН ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВАХ

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК нь шинээр баригдах болон хуучин барилгыг холбооны нэгдсэн сүлжээнд хамруулах, айл өрх, албан байгууллагыг суурин утас, интернэтээр хангах нөхцлийг бүрдүүлэх шаардлагаар “Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүрэм”, “Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журам”-ын дагуу барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгоход зориулж Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн хэмжээнд барилгыг холбоожуулах техникийн нөхцөлийг дараах төрлөөр олгож байна.

Төрөл Техникийн нөхцлийн нэр Тодорхойлолт

 1 

A

Шилэн кабель

5 чиглэл тутамд нэг техникийн нөхцөл олгодог.

 2 

B

Физик кабель

100 хосоос доош

 3

C

Шилжүүлэг

 

 4

D

Физик болон оптик кабель

MSAN суурилуулах буюу 200 хосоос дээш

Техникийн нөхцөл авахыг хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК-ийн Улаанбаатар Хотын Сүлжээний Газрын Техникийн Нөхцөл Гаргаж, Олгох Журам”-тай Энд дарж урьдчилан танилцана уу.

” ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛИЙГ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:

БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР

ОЛГОГЧ БАЙГУУЛЛАГА

ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

  1 

Албан бичиг /Албан байгуулага/

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

PDF file

  2

Өргөдөл /Хувь хүн/

Хувь хүн

PDF file

  3

Эхлэл төгсгөлийн чиглэлүүдийн байршлын дэлгэрэнгүй хаяг Google map /зураг хэлбэрээр/

Захиалагч байгууллага

KMZ, Excel file

  4

Хугацаа дууссан техникийн нөхцлийн хуулбар

техникийн нөхцөл

PDF file

” ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛИЙГ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:

 №

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Файлын төрөл

 1

Албан бичиг /Албан байгуулага/

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

PDF file

 2

Өргөдөл /Хувь хүн/

Хувь хүн

PDF file

 3

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар

PDF file

 4

Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварын хавсралт болох барилгажих талбайн схем зураг

Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар

PDF file

 5

Телефоны хэрэгцээ /тоо ширхэг/

Аж ахуйн нэгж болон хувь хүний хүсэлт

PDF file

 6

  авто замын батлагдсан ажлын зураг /1:500 масштабтай байх/

Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар

PDF file

 7

Хугацаа дууссан ТН-н хуулбар

МХС ХХК-ний Техникийн нөхцөл

PDF file

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн техникийн нөхцлийн хүсэлтийн маягтыг ЭНД дарж бөглөнө үү.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: МХС КОМПАНИ ТӨВ БАЙР Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж-1 Төв шуудан, Улаанбаатар хот-15160, Монгол улс
утас: (976)-70112519
факс: (976)11-325445
email: info@icn.mn
ХОТЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗАР Баянгол дүүрэг Хасбаатарын гудамж МХС компанийн 2-р байр Улаанбаатар хот-16066
утас: (976)-70002051, 70112300
факс: (976)-70002051